dinh lang hau ai

  1. webmaster

    Đức thành hoàng làng Hậu Ái

    Đức thành hoàng làng tên thật là ngài Đỗ Kính Tu sinh năm 1172 ( Nhâm Thìn ) tại quê nhà là Nhân Lý, “Nhân Ái” huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, trấn Sơn Tây ( nay là Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội ) trong một gia đình Nho học. Ngài thông minh từ bé, hai tuổi có trí nhớ tài tình, ba tuổi mẹ dạy...
  2. webmaster

    Đình làng Hậu Ái

    Xã Vân Canh xưa thuộc Tổng Hương Canh,Huyện Từ Liêm,Phủ Quốc Oai,Trấn Sơn Tây,có ba thôn là Kim Hoàng, An Trai và Hậu Ái. Đình Hậu Ái được xây năm 1914, vốn là một ngôi đền thờ Thuỷ thần và Thái uý Đỗ Kính Tu, xếp hạng di tích quốc gia năm 1989. Lược sử Xã Vân Canh gồm có ba thôn: Kim Hoàng...
Bên trên