lang hau ai

  1. webmaster

    Làng Hậu Ái

    LÀNG HẬU ÁI Làng Hậu Ái nằm ven đường cổ từ Thăng Long qua Cầu Diễn - Ngã tư Canh - Sơn Đồng - Bến Giá (Yên Sở), nay là Đường tỉnh 422 B; là một trong bảy làng Canh, suốt thời phong kiến cho đến ngày nay, cùng với hai làng Kim Hoàng (Kim Bảng, Hoàng Bảng) và An Trai hợp thành xã Vân...
  2. webmaster

    Đại Ý Tự ( chùa Hậu Ái )

    Chùa Hậu Ái có từ trước năm 1733. Tên chữ: Đại Ý Tự. Xếp hạng: Di tích thành phố (2013) Lược sử Vùng Canh hình thành muộn nhất cũng từ thời Lý và tên xã Vân Canh đã xuất hiện vào thời Lê sơ. Xưa kia vùng này đã nổi tiếng về truyền thống khoa bảng như một trong "tứ danh...
Bên trên