lich su que huong

  1. webmaster

    Hợp tác xã Cờ Đỏ (1960-1994)

    HTX Cờ Đỏ - một nơi làm việc, một tổ chức đoàn thể tồn tại 34 năm, gắn bó với nhiều thế hệ trong nhiều gia đình của xã và các địa phương lân cận. Nơi các cụ (sinh năm 1920-1930) đã gây dựng HTX để tiếp nối nghề dệt vải của quê hương, nơi ác ông bà thế hệ sau làm việc hăng say. Thế hệ trẻ em...
Bên trên