san bong van canh

  1. webmaster

    Sân bóng đá xã Vân Canh

    Sân bóng Vân Canh ngày nay chính là sân bóng của thôn An Trai ngày xưa, tọa lạc giữa tán lá rộng, xanh mướt của 3 cây lim cổ thụ, gắn liền với bao thế hệ thanh niên Vân Canh.
Bên trên