tro choi dan gian

  1. webmaster

    TÌM HIỂU VỀ TỔ TÔM

    Tổ tôm là một trò chơi dân gian rất phổ biến ở miền Bắc nước ta. Xuất xứ của nó từ đâu thì chưa ai khẳng định được. Chỉ biết rằng trong giới thượng lưu và trí thức thường hay chơi trò chơi này và thường là chỉ có đàn ông mới hay chơi. Vì thế trong dân gian có câu ca: " Làm trai biết đánh tổ tôm...
Bên trên