wifi hotspot

  1. webmaster

    TUT Biến laptop thành modem Wifi (Windows 7,8,10 )

    Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn có thể chia sẻ kết nối Internet qua wifi trên laptop ( máy tính để bàn có card Wifi ). Trường hợp nào sử dụng cách này: + Máy tính laptop, desktop của bạn có kết nối internet và muốn chia sẻ thêm cho người thân xài đỡ khi nhà không có Modem wifi. + Không nhớ mật...
Bên trên