hoai duc

  1. webmaster

    Văn Hóa Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Kim Hoàng

    Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) ===================== Dự án tu bổ di tích đình Kim Hoàng, gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, Đại đình (Tiền tế, Hậu cung), Tả Hữu mạc; tôn tạo cổng phụ, am hóa vàng, ban thờ Thần nông, cột cờ; hạ tầng kỹ thuật (lát sân...
Bên trên