Văn Hóa Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Kim Hoàng

webmaster

Administrator
Nhân viên
Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức)
=====================
Dự án tu bổ di tích đình Kim Hoàng, gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, Đại đình (Tiền tế, Hậu cung), Tả Hữu mạc; tôn tạo cổng phụ, am hóa vàng, ban thờ Thần nông, cột cờ; hạ tầng kỹ thuật (lát sân, điện chiếu sáng, bể nước và phương án phòng phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình) năm 2022
======================
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý giữ gìn tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, hư hỏng một phần còn khả năng sử dụng của Đại đình (Tiền tế và Hậu cung):
- Sử dụng biện pháp chắp – vá – nối đối với các cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay mới khi cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn.
- Đặc biệt, cần có giải pháp kỹ thuật bảo tồn nguyên vẹn bộ kẻ góc và các mảng trang trí chạm khắc, các cấu kiện có chạm khắc; bổ sung giải pháp vệ sinh, bảo quản các cấu kiện này. 
Bên trên