lang van canh

  1. webmaster

    Hình ảnh Vân Canh xưa qua các phim Việt Nam

    Một vài hình ảnh của làng Kim Hoàng trong phim "Khoảnh khắc giao mùa" ( 2004 ) những ngôi nhà cổ, đường làng, đường bê tông xưa trong phim "Miền quê thức tỉnh" (2006)
Bên trên