Hình ảnh Vân Canh xưa qua các phim Việt Nam

webmaster

Administrator
Nhân viên
Một vài hình ảnh của làng Kim Hoàng trong phim "Khoảnh khắc giao mùa" ( 2004 )

những ngôi nhà cổ, đường làng, đường bê tông xưa trong phim "Miền quê thức tỉnh" (2006)

 
Bên trên