ten nom

  1. webmaster

    Tên Nôm các xóm của mỗi làng trong xã

    DANH SÁCH CÁC XÓM Xã Vân Canh gồm có 3 làng An Trai, Kim Hoàng và Hậu Ái. 1. Làng An Trai trước dây có 4 xóm là xóm Trên, xóm Giữa, xóm Trong và xóm Ngoài (An Ngoại hạng). Điều đáng chú ý trong cư trú của làng là nhiều xóm đan xen với các xóm của làng Kim Hoàng, giữa các xóm này không bị...
Bên trên