unikey

  1. webmaster

    Download Phần mềm gõ tiếng Việt cho máy tính

    Khi dùng máy tính laptop, máy để bàn bạn sẽ cần có một bộ gõ tiếng Việt để làm việc. Hiện tại có 02 bộ gõ thông dụng miễn phí. 1. Unikey của tác giả Phạm Kim Long địa chỉ website chính thức: https://www.unikey.org/ Download tại: https://www.unikey.org/download.html 2. EVkey của tác giả Lâm...
Bên trên