Download Phần mềm gõ tiếng Việt cho máy tính

webmaster

Administrator
Nhân viên
Khi dùng máy tính laptop, máy để bàn bạn sẽ cần có một bộ gõ tiếng Việt để làm việc. Hiện tại có 02 bộ gõ thông dụng miễn phí.

1. Unikey của tác giả Phạm Kim Long
địa chỉ website chính thức: https://www.unikey.org/
Download tại: https://www.unikey.org/download.html
2. EVkey của tác giả Lâm Quang Minh phát triển trên nền mã nguồn mở của Unikey
website chính thức: https://evkeyvn.com/
Download tại: https://github.com/lamquangminh/EVKey/releases/download/Release/EVKey.zip

Về độ phổ dụng thì Unikey hơn, nhưng về độ tương thích EVkey hiện đang chuẩn hơn trên mọi hệ điều hành: Windows hoặc Mac , Ubuntu hay Linux
 
Bên trên