Chương trình "Đổi giấy lấy cây" ngày 07/08/2022

webmaster

Administrator
Nhân viên
Cùng tham gia sự kiện
đổi giấy lấy cây🪴🪴🪴🪴🪴
sẽ diễn ra
vào chủ nhật ngày 07/08/2022 🍀
tại Nhà văn hóa Hậu Ái các cô, bác, anh,chị, em ơi!
Góp phần công sức nhỏ vì một môi trường xanh ạ🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
SJoFNHw.jpg
 
Bên trên