Download Microsoft office 2010 professional plus

webmaster

Administrator
Nhân viên
Bộ phần mềm soạn thảo văn bản: Microsoft Words - Excel - Powerpoint 2010. Rất nhiều tiện ích cho người làm việc soạn thảo văn bản, tính toán, học bài, giảng dạy...
Bạn có thể tải về từ các địa chỉ sau:

Fshare: https://www.fshare.vn/file/7E3ZFWYT1CDL


Trong quá trình cài đặt, bạn có thể sử dụng các key sau đây:
Key Office 2010 Pro bản 32bit:
Mã:
BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
YQMQM-9KV3J-97G7V-8CK38–346GW
65XRT-YGH2D-TXX9L-YYTR5-OLPW4
MB8VG-KB3VC-D236C-H82YB-KYRY6
TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG
W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY
DLHF8-ERYT8-749YT-3RJKE-WJHF8
Key Office 2010 Pro bản 64bit:
Mã:
PTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GY
2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV
BQHWD-TGT8T-QC7WW-86HWT-RCT6T
MRPB7-8CBBK-YGPHK-F9JWW-D9KYB
YQYVG-FR8DB-29J6H-3KBF7-BX286
XF9HV-MG4CV-KCK8F-T39WK-XW3QR
TVFJ7-76TR7-HHCKT-QQFJR-8KTTD
9GVVR-X6VJT-WDDXD-YB4M2-RQ7CV
 
Bên trên