Quê em mùa mưa lũ

webmaster

Administrator
Nhân viên
Bộ sưu tập ảnh ngõ, xóm các thôn trong xã qua những trận mưa kéo dài

Người dân giờ hay nói vui một câu là "Vân Canh giờ có cả biển.."
 
Bên trên