Lịch Sử Thành Cát Tư Hãn - Jack Weatherford

webmaster

Administrator
Nhân viên
THÀNH CÁT TƯ HÃN & Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại
Tác giả: Jack Weatherford
Dịch giả: Võ Phương Linh
Công ty phát hành Omega Plus
Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - 05/2018
—*—
iTkU8DU.jpg

Giới thiệu
Ở phương Tây, ta thường nghĩ Hy Lạp và La Mã là hai đế chế giúp dẫn đến sự phát triển của thế giới hiện đại. Mặt khác, đế chế Mông Cổ và Thành Cát Tư Hãn không được các sử gia phương Tây chú ý nhiều. Mỗi khi được nhắc đến, chủ đề này đều bị đặt trong một bối cảnh tiêu cực, với những câu chuyện về sự tàn bạo và hiếu chiến.
Tuy nhiên, câu chuyện về Thành Cát Tư Hãn và đế chế của ông rất thú vị và đáng để kể lại. Từ thời thơ ấu gian khó của Thành Cát Tư Hãn đến quá trình xây dựng đế chế thương mại đầu tiên, cho đến sự kết nối chặt chẽ với các lục địa châu Âu và châu Á, quyển sách Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại sẽ kể lại câu chuyện có thật về vị hoàng đế này.
Xem sách trực tuyến:
 
Bên trên