Tiểu sử Đức Thành Hoàng làng Hậu Ái

webmaster

Administrator
Nhân viên
oZg0AfE.jpg
ĐỨC THÀNH HOÀNG LÀNG HẬU ÁI TÊN THẬT LÀ ĐỖ KÍNH TU, SINH KHOẢNG NĂM 1148-1152 TẠI THÔN NHÂN ÁI, ẤP VẪN CANH (NAY LÀ HẬU ÁI, XÃ VÂN CANH) TRONG GIA ĐÌNH NHÀ NHO.


NGÀI LÀ NGƯỜI THÔNG MINH HAM HỌC TRÍ TUỆ HƠN NGƯỜI: 13 TUỔI ĐÃ ĐỖ TÚ TÀI KỲ THI HƯƠNG: 18 TUỔI ĐOẠT ĐAI QUAN VÕ; 23 TUỔI ĐÕ ĐẦU KỲ THI TAM GIÁO ĐƯỢC PHONG HÀN LÂM VIỆN ĐẠI HỌC SỸ; NGÀI ĐỖ THÁI HỌC SINH THỜI LÝ ANH TÔNG (1138-1175) (TỪ TRIỂU TRẦN TRỞ ĐI ĐỔI THÀNH TIẾN SỸ).


NĂM 1174-1175 CUỐI ĐỜI LÝ ANH TÔNG, NGÀI ĐƯỢC THĂNG CHỨC LỊCH ĐIỂN KHU TÀO CÙNG THÁI UÝ TÔ HIẾN THÀNH PHỤ CHÍNH TRÔNG COI VIỆC NƯỚC.


SAU KHI THÁI ÚY TÔ HIẾN THÀNH MẤT (1179), NĂM TRINH PHỦ THỨ 7 (1182) ĐỜI LÝ CAO TÔNG, NGÀI ĐƯỢC TIẾN CỬ LÀM ĐẾ SƯ DẠY VUA HỌC. NGÀI CÙNG CÁC BẬC TRUNG THẦN CHÈO CHỐNG GIỮ VỮNG CƠ ĐỒ NHÀ LÝ: NGÀI ĐƯỢC PHONG CHỨC THÁI BẢO PHỤ QUỐC, THÁI PHÓ, THÁI UÝ VÀ ĐƯỢC BAN QUỐC TÍNH LÀ LÝ KÍNH TU.


NĂM THIÊN GIA BẢO HỰU THỨ 2 (1203), PHÍ LONG LÀM PHÁN Ở ĐẠI HOÀNG GIANG. MÙA XUÂN NĂM SAU (1204) NGÀI ĐƯỢC VUA GIAO CẦM QUÂN ĐI ĐÁNH DẸP.


NĂM TRỊ BÌNH LONG ỨNG THỨ 6 (1210) TRƯỚC KHI MẮT, LÝ CAO TÔNG TRIỆU NGÀI VÀO UÝ THÁC TRAO CỐ MỆNH PHÒ THÁI TỬ SẢM (TỨC LÝ HUỆ TÔNG) LÊN NGÔI VUA.


THƯƠNG DẪN HẬU ÁI VÀ CÁC VÙNG XUNG QUANH BỊ NGẬP LỤT MẤT MÙA TRIỂN MIÊN, NGÀI ĐỨNG RA LẤY RUỘNG CỦA NHÀ ĐỀN BÙ CHO CÁC CHỦ ĐẤT, ĐỒNG THỜI HUY ĐỘNG QUÂN LÍNH VÀ NHÂN DẪN ĐÀO CON NGÒI TRẦM ĐỘNG TỪ HẬU ÁI QUA HOÈ THỊ, KIỂU MAI, THỊ CẤM ĐỔ RA SÔNG NHUỆ. NHỜ CÓ CON NGÒI ĐÓ, HẬU ÁI VÀ CÁC VÙNG XUNG QUANH KHÔNG BỊ MẤT MÙA BỞI NẠN NGẬP ÚNG.


LÚC BẤY GIỜ TRIỀU CHÍNH SUY ĐỔI, DÂN TÌNH ĐÓI KÉM, LOẠN LẠC KHẮP NƠI. CÁC THẾ LỰC ĐỐI LẬP ÂM MƯU CHIẾM ĐOẠT VƯƠNG QUYỀN. NHỮNG BẬC TRUNG THẦN BỊ CÔ LẬP, TRONG ĐÓ NGÀI LÀ MỤC TIÊU SỐ MỘT CHÚNG MUỐN LOẠI BỎ. MƯỢN CỞ NGÀI TỔ CHỨC ĐÀO CON NGỜI CHỐNG ÚNG, CHÚNG ĐÃ VU CHO NGÀI ĐÀO HÀO LUYỆN BINH ÂM MƯU TẠO PHẢN. LÝ HUỆ TÔNG NHU NHƯỢC ĐAM MÊ TỬU SẮC, BỎ BÊ TRIỂU CHÍNH, BỊ LŨ GIAN THẦN CHI PHỐI ĐÃ KHÉP TỘI NGÀI VÀ CHO TỰ XỬ.


LÒNG TRUNG THÀNH KHÔNG THẾ TỰ BÀY TỎ, LẼ NGAY VIỆC NGHĨA KHÔNG CHỊU NHỤC. ĐỂ TỎ RÕ TẤM LÒNG TRUNG NGHĨA CỦA BẬC ĐẠI VƯƠNG, NGÀI ĐÃ TỰ VẪN TẠI BẾN QUÂN THẦN SÔNG HỒNG (NAY THUỘC THƯỢNG, HẠ CÁT), ĐƯỢC TIN NGÀI MẤT, NHÂN DẪN LÀNG HẬU ÁI ĐÃ ĐƯA THI THỂ NGÀI VỀ CỐ HƯƠNG AN TÁNG VÀ LẤY NGÀY 21 THÁNG 5 ÂM LỊCH LÀ NGÀY GIỖ VÀ TÔN THỜ NGÀI LÀ THÀNH HOÀNG LÀNG (NGÀI MẤT VÀO KHOẢNG NĂM 1212 - 1215).


ĐỂ GHI NHẬN CÔNG LAO TO LỚN CỦA NGÀI ĐỐI VỚI NHÀ LÝ VÀ VÀ LỊCH SỬ, CÁC ĐỜI VUA TRIỂU NGUYỄN ĐÃ CÓ CÁC SẮC PHONG LÀ:


  • SẮC PHONG NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM TỰ ĐỨC THỨ 33 (1880)
  • SẮC PHONG NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM ĐỒNG KHÁNH THỨ 2 (1887)
  • SẮC PHONG NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM DUY TÂN THỨ 3 (1909)

NĂM KHẢI ĐỊNH THỨ 10 (1925) NGÀI ĐƯỢC BAN TÔN HIỆU THỜ TẠI QUÊ HƯƠNG CÓ NỘI DUNG NHƯ SAU:


*KÍNH NHỚI THÀNH HOÀNG BẢN CẢNH LÀ TƯỚNG CÔNG ĐỖ KINH TU, LÀM NHẬP NỘI KIỂM HIỆU THÁI ÚY PHỤ QUỐC; SẮC TẶNG NGÀI LÀM VỊ THẦN ĐẠI VƯƠNG, CÓ LÒNG NHÂN SÂU SẮC, ƠN HUỆ RỘNG LỚN, GIÚP ĐỜI CỨU DẪN MỞ NƯỚC.


TẶNG THÊM NGÀI LÀM VỊ THẤN ĐẠI VƯƠNG; HIỀN LƯƠNG GIÚP RẬP SỰ NGHIỆP TRUNG HƯNG, PHẨM CHẤT TRONG SÁNG TỐT ĐẸP, LÀ BẬC ANH HÙNG TUẤN KIỆT :


TẠI DI TÍCH ĐẾN ĐÔ (THÔN CỔ PHÁP, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH) TRONG VĂN CHỈ GHI DANH CÁC CÔNG THẦN TRIỂU LÝ CÓ GHI TÊN NGÀI LÀ: "ĐỖ KINH TU (LÝ KÍNH TU) CHỨC VỤ ĐẾ SU;


THÁI BẢO PHỤ QUỐC, THÁI PHÓ, THÁI UÝ ĐỜI VUA CAO TÔNG VÀ HUỆ TÔNG".
NHÂN DÂN HẬU ÁI ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN VÀ TÔN THỜ ĐỨC THÀNH HOÀNG ĐỖ KÍNH TU.
 
Bên trên