Đình Chợ Đìa (miếu Thủy Thần)

webmaster

Administrator
Nhân viên
Xã Vân Canh có ngôi đình Thánh Thủy là đình chung của 3 làng. Đình thờ vị thủy thần, tục truyền do một người làng Hậu Ái nằm mộng thấy thần hiện lên.
Xa xưa, đình nằm ở ven đồng Trầm (làng Hậu Ái).
Về sau, năm Thành Thái thứ 8 (1896), đình chuyển về khu vực trường THCS của xã.
Đầu những năm 2000, đình được chuyển về khu vực cánh đồng gần trạm y tế xã như hiện nay.
lWr4qs9.jpg

iS7JxXc.jpg

No3KB9j.jpg

神享于誠四邑人心無改治
THẦN HƯỞNG VU THÀNH, TỨ ẤP NHÂN TÂM VÔ CẢI CỰU
札從其朔一年胜節病宜秋
LỄ TÒNG KÌ SÓC, NHẤT NIÊN THẮNG TIẾT ĐỘC NGHI THU
Mã:
Tạm hiểu là:
“Thần hưởng sự thành kính của người dân bốn ấp, lòng người mãi không thay đổi
Lễ theo ngày sóc của ngài, một năm thắng tiết đúng vào mùa thu”
Hàng năm, tại đây các kỳ lễ tiết vào các ngày: mồng 4 tháng giêng, mồng 6 tháng hai và mồng 10 tháng tám, trong đó lễ ngày mồng 10 tháng tám là quan trọng nhất. Xưa, Vào ngày 10 tháng 8, làng Kim Hoàng rước hương án long đình từ đình vào nhà lý trưởng về đình chợ Đìa. Các làng Hậu Ái, An Trai cùng rước lễ về để cùng tế lễ, chủ yếu để cầu mưa. Việc phân chia biện lễ và các chi phí được chia làm 7 phần, làng Kim Hoàng chịu 3 phần, Hậu Ái và An Trai mỗi làng chịu 2 phần.
 
Bên trên