Hình nền đẹp Windows 10,11

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10,11 sẽ thấy những ảnh đẹp trong màn hình login. Những file ảnh này sẽ được lưu tại máy tính của bạn ở địa chỉ:
Mã:
C:\Users\TEN_TAI_KHOAN\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets


Nơi đây có những file ảnh không có phần mở rộng ( jpg , jpeg, png ) . Để chia sẻ, xem được file này, chỉ cần đổi tên file thành file-anh-dep.jpg là OK.
Rồi up lên https://img.vancanh.com để chia sẻ với mọi người trong diễn đàn nhé.

Đây là một vài ảnh nền đẹp trên máy laptop chạy windows 10

WZ9XCB1.jpg

yigDaSd.jpg

X8EjdUJ.jpg

dixaT2o.jpg

2WQ5cqS.jpg

WtFH4VC.jpg

rE4WV2t.jpg
 
Bên trên